fbpx

File kẹp hồ sơ – Folder022

5.300

Kỹ thuật in: Digital/Offset
Chất liệu giấy: Couche C300
Kỹ thuật gia công: Cán màng bóng/mờ
Cắt thành phẩm
Tư vấn về sản phẩm: 0868963883

File kẹp hồ sơ – Folder022

5.300