Media & brand

Thiết kế intro video logo

Intro là đoạn video ngắn để giới thiệu hình ảnh logo nhận diện thương hiệu, slogan. Đoạn video thường là đoạn mở đầu cho mỗi video của doanh nghiệp nhằm giới thiệu dịch vụ sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp đến với người xem trên các kênh như youtube, facebook,… 

Logo intro video bao gồm logo thương hiệu, slogan tạo chuyển động và hiệu ứng âm thanh sống động bắt mắt thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên của video.

Mẫu thiết kế intro video logo

Mẫu thiết kế intro logo 01

Mẫu thiết kế intro logo 02

Mẫu thiết kế intro logo 03

Mẫu thiết kế intro logo 04

Mẫu thiết kế intro logo 05

Mẫu thiết kế intro logo 06

Mẫu thiết kế intro logo 07

Mẫu thiết kế intro logo 08

Mẫu thiết kế intro logo 09

Mẫu thiết kế intro logo 10

Mẫu thiết kế intro logo 11

Mẫu thiết kế intro logo 12

Mẫu thiết kế intro logo 13

Mẫu thiết kế intro logo 14

Mẫu thiết kế intro logo 15

Mẫu thiết kế intro logo 16

Mẫu thiết kế intro logo 17

Mẫu thiết kế intro logo 18

Mẫu thiết kế intro logo 19

Mẫu thiết kế intro logo 20

Mẫu thiết kế intro logo 21

Mẫu thiết kế intro logo 22

Mẫu thiết kế intro logo 23

Mẫu thiết kế intro logo 24

Mẫu thiết kế intro logo 25

Mẫu thiết kế intro logo 26

Mẫu thiết kế intro logo 27

Mẫu thiết kế intro logo 28

Mẫu thiết kế intro logo 29

Mẫu thiết kế intro logo 30

Mẫu thiết kế intro logo 31

Mẫu thiết kế intro logo 32

Mẫu thiết kế intro logo 33

Mẫu thiết kế intro logo 34

Mẫu thiết kế intro logo 35

Mẫu thiết kế intro logo 36

Mẫu thiết kế intro logo 37

Mẫu thiết kế intro logo 38

Mẫu thiết kế intro logo 39

Mẫu thiết kế intro logo 40

Mẫu thiết kế intro logo 41

Mẫu thiết kế intro logo 42

Mẫu thiết kế intro logo 43

Mẫu thiết kế intro logo 44

Mẫu thiết kế intro logo 45

Mẫu thiết kế intro logo 46

Mẫu thiết kế intro logo 47

Mẫu thiết kế intro logo 48

Mẫu thiết kế intro logo 49

Mẫu thiết kế intro logo 50

Mẫu thiết kế intro logo 51

Mẫu thiết kế intro logo 52

Mẫu thiết kế intro logo 53

Mẫu thiết kế intro logo 54

Mẫu thiết kế intro logo 55

Mẫu thiết kế intro logo 56

Mẫu thiết kế intro logo 57

Mẫu thiết kế intro logo 58

Mẫu thiết kế intro logo 59

Mẫu thiết kế intro logo 60

Mẫu thiết kế intro logo 61

Mẫu thiết kế intro logo 62

Mẫu thiết kế intro logo 63

Mẫu thiết kế intro logo 64

Mẫu thiết kế intro logo 65

Mẫu thiết kế intro logo 66

Mẫu thiết kế intro logo 67

Mẫu thiết kế intro logo 68

Mẫu thiết kế intro logo 69

Mẫu thiết kế intro logo 70

Mẫu thiết kế intro logo 71

Mẫu thiết kế intro logo 72

Mẫu thiết kế intro logo 73

Mẫu thiết kế intro logo 74

Mẫu thiết kế intro logo 75

Mẫu thiết kế intro logo 76

Mẫu thiết kế intro logo 77

Mẫu thiết kế intro logo 78

Mẫu thiết kế intro logo 79

Mẫu thiết kế intro logo 80

Mẫu thiết kế intro logo 81

Mẫu thiết kế intro logo 82

Mẫu thiết kế intro logo 83

Mẫu thiết kế intro logo 84

Mẫu thiết kế intro logo 85

Mẫu thiết kế intro logo 68

Mẫu thiết kế intro logo 69

Mẫu thiết kế intro logo 70

Mẫu thiết kế intro logo 71

Mẫu thiết kế intro logo 72

Chức năng intrologo

Lợi ích của intro video logo