Câu hỏi thường gặp

  1. Truy cập link: https://www.facebook.com/settings?tab=applications&ref=settings
  2. Trong list danh sách Ứng dụng và trang web bạn tìm mục https://giakhiem.vn và ấn gỡ

 

  1. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:
  2. Mục lời nhắn ghi các nội dung yêu cầu xoá tài khoản

FORM YÊU CẦU XOÁ TÀI KHOẢN VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

    3. Đội ngũ chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 24 (không kể ngày thứ 7 và Chủ nhật)

    Trân trọng cảm ơn!