Brand & office

Thiết kế in File kẹp hồ sơ - Folder

File kẹp hồ sơ (2 mặt) – Folder GK2B

5.900

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ gấp – Trifold Brochure – TB088

0

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu A6 10.5x15cm (2 liên / 3 liên)

7.10050.000
-13%

Thiết kế in Túi giấy - Túi shopping

Túi giấy – Bag shopping BA6065

6.490
-16%

Thiết kế in Tem nhãn - Label - Decal - Sticker

Tem label 7 màu hologram – Decal label hologram bảy màu

39.000

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 14×20.5cm (1 liên)

7.40026.400
-10%

Thiết kế in Name card - Thẻ

Name card visit – NCGK020

130.000
-11%

Thiết kế in Name card - Thẻ

Name card visit – NCGK013

42.500
-11%

Thiết kế in Name card - Thẻ

Name card visit – NCGK015

50.000

Thiết kế in name card nhựa - Thẻ nhựa PVC

Name card nhựa PVC – Loại PREMIUM dày 0.76mm

10.00051.100

Thiết kế in Name card - Thẻ

Name card nhựa PVC – Loại PREMIUM mỏng 0.3mm

7.45019.660
-27%
New
40.000
-17%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA008

29.000
-10%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA007

28.000
-24%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA006

17.500
-26%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA005

14.000
-31%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA004

12.000
-30%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA003

9.000
-28%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA002

5.980
-26%

Thiết kế in Catalogue

Catalogue-CA001

4.000
-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700

Thiết kế in File kẹp hồ sơ - Folder

File kẹp hồ sơ (2 mặt) – Folder GK2B

5.900

Thiết kế in File kẹp hồ sơ - Folder

File kẹp hồ sơ (1 mặt) – Folder GK1A

6.400
4.290

Thiết kế in File kẹp hồ sơ - Folder

File kẹp hồ sơ (1 mặt) – Folder – GK1C

4.700

Thiết kế in File kẹp hồ sơ - Folder

File kẹp hồ sơ (2 mặt) – Folder GK2A

3.3008.650

Thiết kế in File kẹp hồ sơ - Folder

File kẹp hồ sơ (1 mặt) – Folder – GK1D

3.0006.400
-7%

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ gấp – Trifold Brochure – TB089

1.530

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ gấp – Trifold Brochure – TB088

0
-49%

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ gấp – Trifold Brochure – BR087

1.080

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ rơi A5 – Flyer A5

978

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ rơi A4- Flyer A4

1.046

Thiết kế in Tờ rơi - Brochure - Flyer

Tờ rơi A3 – Flyer A3

3.265
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 14×20.5cm (1 liên)

7.40026.400

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 10.2×14.5cm (1 liên)

4.60012.900

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu A4 21x30cm (2 liên / 3 liên)

30.15061.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 19x27cm (2 liên / 3 liên)

26.50065.000

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Order dạng dài 10x21cm (2 liên / 3 liên)

9.85021.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Order 7.5×10.5cm (2 liên / 3 liên)

3.80011.800
-13%

Thiết kế in Túi giấy - Túi shopping

Túi giấy – Bag shopping BA6065

6.490
-5%

Thiết kế in Túi giấy - Túi shopping

Túi giấy – Bag shopping TG6064

7.920
-8%

Thiết kế in Túi giấy - Túi shopping

Túi giấy – Bag shopping TG6063

8.720
-4%

Thiết kế in Túi giấy - Túi shopping

Túi giấy – Bag shopping TG6062

8.670
-17%

Thiết kế & in ấn

Túi giấy – Bag shopping TG6061

5.090

Thiết kế in Phong bì - Envelop

Phong bì thư 12x22cm – Envelope

6362.810

Thiết kế in Phong bì - Envelop

Phong bì thư A4 25x34cm – Envelope

1.2903.660

Thiết kế in Phong bì - Envelop

Phong bì 16x23cm – Envelope

7873.100

Social

-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700
-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700
-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700

Truyền thông - sự kiện - quảng cáo

-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700
-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700
-10%
3.910
-13%
3.750
-17%
2.920
-21%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 6.5x11cm

2.530
-20%

Thiết kế in Voucher - Phiếu giảm giá - Phiếu quà tặng

Voucher – Phiếu giảm giá – Phiếu quà tặng 5.4x9cm

1.770
-10%

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Vé gửi xe – Vé giữ xe 5×14.5cm

6.500

Thiết kế in Hoá đơn - Phiếu thu - Order

Hoá đơn – Phiếu thu 21x30cm (1 liên)

14.25032.700

Xu hướng thiết kế - in ấn